V ponuke máme dva spôsoby upevnenia ŠPZ- tky :
 

- samolepiace ŠPŽ - tky :
ide o samolepku s vytlačenou grafikou v počte 2 ks, ktorá sa nalepí na povrch originálnej
ŠPZ - tky automobilu. Po skončení svadobného obradu sa jednoducho strhne dole.

- tabuľka ŠPŽ - tka :
samolepka s vytlačenou grafikou sa nalepí na plastový podklad o hrúbke 3 mm.
Tabuľka sa vloží so plastového držiaka na mieto originálnej ŠPZ - tky.
Dodávame ich v počte 2 ks . 

 

 

 

 

 

Ukážky grafických motívov :

Obsah internetovej stránky, vrátane textov, fotografií, grafiky je chránený autorským právom.

Kopírovanie a šírenie z tejto stránky za akýmkoľvek účelom, tiež jeho šírenie formou ponuky

na inej webovej stránke bez písomného súhlasu autora je trestné.