Obsah internetovej stránky, vrátane textov, fotografií, grafiky je chránený autorským právom.

Kopírovanie a šírenie z tejto stránky za akýmkoľvek účelom, tiež jeho šírenie

formou ponuky na inej webovej stránke bez písomného súhlasu autora je trestné.