Obsah internetovej stránky, vrátane textov, fotografií, grafiky je chránený autorským právom.
Kopírovanie a šírenie z tejto stránky za akýmkoľvek účelom, tiež jeho šírenie formou
ponuky na inej webovej stránke bez písomného súhlasu autora je trestné.